new thread Gửi trả lời
Results 1 to 1 of 1
 1. #1
  Ngày Gia Nhập
  Jul 2011
  Bài Viết
  5
  Cảm Ơn
  1
  Được cảm ơn 3 lần trong 1 bài
  2
  None
   
   
  Số lần cộng|trừ: 0 lần

  Default Thành ngữ tiếng anh

   
  Lúc khó khăn mới biết bạn hiền: A friend in need in a friend indeed; When good cheer is lacking, our friends will be packing

  Bạn bè có qua phải có lại: Friendship should not be all on one side

  Tứ đổ tường đưa chân vào rọ: Gambling, women and wine a bad road make

  Ngậm bồ hòn làm ngọt: Grin and bear it

  Lắm vai nhẹ gánh: Many hands make light work

  Xanh vỏ đỏ lòng: Warm heart, cold hands

  Tri nhàn tiện nhàn đãi nhàn hà thời nhàn: All happiness is in the mind
  Bắt cá hai tay, tuột ngay cả cặp: If you run after two hares you will catch neither

  Dục tốc bất đạt: Haste makes waste; More haste, less speed

  Đáy biển mò kim: Look for a needle in a haystack

  Nữ nhi tác quái, gà mái đá gà cồ: It is a sad house where the hen crows louder than the cock

  Khẩu phật tâm xà: A honey tongue, a heart of gall

  Mật ngọt chết ruồi: Flies are easier caught with honey than with vinegar

  Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ: No bees, no honey; no work, no money

  Càng nguy nan lắm, càng vinh quang nhiều: The more danger, the more honor

  Mất bò mới lo làm chuồng: It is too late to lock the stable when the horse has been stolen; It is too late to spare when the bottom is bare

  Đặt con trâu trước cái cày: To put the cart before the horse

  Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao: If a house be divided against itself, that house cannot stand

  Mất của mới học được khôn: When house and land are gone and spent, the learning is most excellent

  Lươn ngắn lại chê trạch dài: The hunchback does not see his own hump, but sees his companion's; The pot call the kettle black

  Được voi đòi tiên: Give him an inch and he'll take a yard

  Nồi nào vung nấy: Every Jack must have his Jill

  Ác giả ác báo: Those who kill by the sword shall perish by the sword

  Có công mài sắt có ngày nên kim: Step by step one climbs the ladder

  Cẩn tắc vô ưu (Cẩn tắc vô áy náy ): Look before you leap

  Xa mặt cách lòng: Long absent, soon forgotten; Out of sight, out of mind
  Quá giận mất khôn: Anger and hate hinder good counsel; When a man grows angry, his reason rides off
  Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh: An apple never falls far from the tree
  Con sâu làm rầu nồi canh: The rotten apple harms its neighbors


  Tiên hạ thủ vi cường: Attack is the best form of defense

  Nhà làm săng chết trần không áo: The shoemaker's children always go barefoot

  Thùng rỗng kêu to: Empty barrels make the most noise

  Bán anh em xa mua láng giềng gần: Better a neighbor near than a brother far off

  Thà làm bé ông lớn còn hơn làm lớn ông bé: Better to be an old man's darling than a young man's slave

  Nhất tiễn sát song điêu: To kill two birds with a stone

  Kinh cung chi điểu: Once bitten, twice shy; A burned child dreads fire; A scalded cat fears hot water

  Chơi dao có ngày đứt tay: If you play with fire you get burned

  Trong xứ mù kẻ chột làm vua: In the country of the blind, the one-eyed man is king

  Chớ xem mặt mà bắt hình dong: Don't judge a book by its cover

  Chơi với chó, chó liếm mặt: Familiarity breeds contempt

  Cẩn tắc vô ưu (vô áy náy): A pound of care will not pay a pound of debt
  Của rẻ là của ôi: What costs little is little esteemed

  Đừng chưa thăm ván đã bán thuyền: Do not count your chickens before they are hatched

  Đi hỏi già về nhà hỏi trẻ: Children and fools cannot lie; Children and fools tell the truth

  Có nằm trong chăn mới biết có rận: The best cloth may have a moth in it

  Chở củi về rừng: To carry coals to Newcastle

  Gần mực thì đen gần đèn thì sáng: A man is known by the company he keeps

  Cây to không sợ gió: A clear conscience fears no false accusation

  Lắm thầy thối ma: Too many cooks spoil the broth.

  Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau: Courtesy costs nothing.

  Nuôi ong tay áo: He who brought up a crow to pick out his own eyes

  Thuốc đắng giã tật: No pain no cure

  Chết là hết nợ: Death pays all debts

  Hể nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến: Talk of the devil and he is sure to appear

  Ván đã đóng hòm: The die is cast

  Thiên tài yểu mệnh: Whom the gods love die young

  Bệnh quỷ thuốc tiên: Desperate diseases must have desperate remedies

  Lợn lành chữa thành lợn què: The remedy may be worse than the disease

  Đồng bệnh tương lân: Two in distress make sorrow less

  Tay đã nhúng chàm: Things done cannot be undone

  Nhập giang tùy khúc, nhập gia tùy tục: When in Rome do as Romans do
  Thà làm đầu chuột còn hơn đuôi trâu: Better the head of a dog than a tail of a lion

  Gần mực thì đen: If you lie down with dogs you'll get up with fleas

  Đừng quấy hủ mắm: Let sleeping dogs lie

  Tre già khó uốn: You cannot teach an old dog new tricks

  Tai vách mạch rừng: Walls have ears

  Ngôn dị hành nan: Easier said than done

  Tham thực cực thân: He that eats till he is sick must fast till he is well

  Hấp tấp hay vấp phải dây: Hasty climbers have suđen falls

  Cha nào con nấy: Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh
  - Marriage are made in Heaven
  Hôn nhân là do trời định
  - Men make houses, Women make home
  Đàn ông xây nhà, Đàn bà xây tổ ấm
  - Necessity is the mother of invention
  Cái khó ló cái khôn


  - Men are blind in their own cause
  Con người mù quáng vì niềm tin của mình

  - Live not to eat, but eat to live
  Sống không phải để ăn nhưng ăn để sống

  - Forbidden fruit is sweetest
  Quả cấm bao giờ cũng ngọt

  - A fault confessed is half redressed
  Thú nhận khuyết điểm là biết sửa mình

  - Book and friend should be few but good
  Sách vở và bạn bè, cần ít thôi nhưng phải tốt

  - Blood is thicker than water
  Một giọt máu đào hơn ao nước lã

  - The beaten road is safest
  Con đường quen thuộc là con đường an toàn nhất

  - When in Rome do as the Romants do
  Nhập gia tuỳ tục

  - Every dog has his day
  Ai giàu ba họ, ai khó ba đời

  - The grass is always greener on the other side
  Đứng núi này trông núi nọ

  - Let grass grow under one's feet
  Nước tới chân mới nhảy

  - Let bygones be bygones
  Hãy để cho dĩ vãng trôi về dĩ vãng

  - One for all and all for one
  Mình vì mọi người, mọi người vì mình

  - It takes a thief to catch a thief
  Kẻ cắp gặp bà già

  - Hide one's head and leave tail sticking out
  Giấu đầu lòi đuôi

  - Sow the wind and reap the whirlwind
  Gieo gió gặp bão

  - Like father, like son
  Cha nào con nấy

  - Hidden things will be brought to light in due time
  Cháy nhà ra mặt chuột

  - He who sleeps with a dog gets up with fleas
  Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng

  - Birds of their little nests agree
  Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau

  - Travel broadens your mind
  Đi một ngày đàng học một sàng khôn

  - Worthless, not worth picking up
  Tha đi, mèo tha lại

  - Pick over and over and pick the worst
  Già kén kẹn hom

  - Give him an elephant and he'll ask for an angel
  Được voi đòi tiên

  - Out of the frying pan into the fire
  Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa

  - Clothes do not make the man
  Manh áo không làm nên thầy tu

  - A man is known by his friends
  Xem bạn biết người

  - A good name is better than riches
  Tốt danh hơn lành áo

  - Don’t count your chickens before they are hatched
  Chưa đỗ ông Nghè đã đe hàng tổng.

  - Absence makes the heart grow fonder
  Sự xa vắng làm cho tình cảm thêm da diết.

  - Every man has his faults
  Nhân vô thập toàn

  - Call a spade a spade
  Nói gần nói xa chẳng qua nói thật.

  - Many man, many minds
  9 người 10 ý

  - Actions speak louder than words
  Hay làm hơn hay nói.

  - After a storm comes a calm
  After rain comes fair weather
  Hết cơn bỉ cực đến hồi thái lai
  Sau cơn mưa trời lại sáng.

  - All things are difficult before they are easy
  Vạn sự khởi đầu nan

  - An act of kindness is never wasted
  (A good deed is never lost)
  Làm ơn không bao giờ thiệt

  - A miss is as good as a mile
  Sai 1 ly, đi 1 dặm

  - Xa mặt cách lòng: Out of sight, out of mind

  - Tai vách mạch rừng: Walls have ears

  - Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi: Spare the rod, spoil the child

  - Của rẻ là của ôi: The cheapest is the dearest
  - Let bygone be bygone
  Việc gì qua rồi hãy cho qua
  - A miss is as good as a mile
  Sai một ly đi một dặm
  - Like father like son
  Cha nào con nấy
  - One good turn deserves another
  Ăn miếng trả miếng


  .

  - Two securities are better than one
  Cẩn tắc vô áy náy

  - Slow and sure
  Chậm mà chắc

  - If the cab fits then wear it
  Có tật giật mình

  - Money makes the mare go
  Có tiền mua tiên cũng được

  - Where's there's life, there's hope
  Còn nước còn tát  - A lie has no legs
  Giấu đầu hở đuôi

  - We have gone too far to draw back
  Đâm lao thì phải theo lao

  - In for a penny, in for a pound
  Được voi đòi tiên

  - Tell me the company you keep, and I will tell you what you see
  Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng

  - It never rains but it pours
  Họa vô đơn chí

  - If you eat the fruit, you have to think about the one who grows the tree
  Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

  - We reap what we sow
  Gieo gió gặt bão

  - There's no smoke without fire
  Không có lửa sao có khói

  - Who makes excuses, himself excuses
  Lạy ông tôi ở bụi này

  - One scabby sheep is enough to spoil the whole flock
  Con sâu làm rầu nồi canh

  - To kill two birds with one stone
  Nhất cữ lưỡng tiện
  - To let the wolf into the fold
  Nuôi ong tay áo

  - Constant dropping wears stone
  Nước chảy đá mòn

  - A miss is as good as a mile
  Sai một ly đi một dặm

  - A flow will have an ebb
  Sông có khúc người có lúc

  - Grasp all, lose all
  Tham thì thâm

  - Time lost is never found
  Thời giờ đã mất thì không tìm lại được

  - Bitter pills may have blessed effects
  Thuốc đắng dã tật

  - Beginning is the difficulty
  Vạn sự khởi đầu nan

  - Traveling forms a young man
  Đi một ngày đàng, học một sàng khôn

  - No guide, no realization
  Không thầy đố mày làm nên
  - United we stand, divided we fall
  Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết

  - Walls have ears
  Tai vách mạch rừng

  - The way to a man’s heart is through his stomach
  Con đường đi đến Trái tim của một người đàn ông là thông qua chiếc dạ dày

  - Where there’s a will there’s away
  Có chí thì nên

  - Beauty is in the eye of the beholder
  Vẻ đẹp nằm trong con mắt người ngắm

  - Better late than never
  Thà muộn còn hơn không

  - Brevity is the soul of wit
  Sự ngắn gọn là tinh hoa của trí tuệ

  - An eye for an eye, a tooth for a tooth
  Ăn miếng trả miếng

  30 CÂU THÀNH NGỮ THÔNG DỤNG NHẤT

  1. Ngày dài nhất cũng phải qua đi

  - Every dog has its/ his day

  - The longest day must have an end

  - The morning sun never lasts a day

  2. Ba hoa chích chòe

  - Talk hot air

  - Have a loose tongue

  3. Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng

  - He who sees through life and death will meet most success

  4. Cả thèm chóng chán

  - Soon hot, soon cold

  5. Cầm đèn chạy trước ô tô

  - Run before one’s hourse to market

  - Rush into hell before one’s father

  6. Có tật giật mình

  - There’s no peace for the wicked  7. Dã tràng xe cát biển đông

  - Build something on sand

  - Fish in the air

  - Beat the air

  8. Đã nói là làm

  - So said so done

  9. Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên

  - Love cannot be forced/ compelled

  10. Gậy ông đập lưng ông

  - Make a rod for one’s own back

  11. Ăn cháo đá bát

  - Bite the hands that feed

  - Eaten bread is soon forgotten

  12. Học vẹt

  - Learn something by rote

  13. Ích kỉ hại nhân

  - It is an ill turn that does no good to anyone

  14. Kén cá chọn canh

  - Pick and choose

  15. Khẩu phật tâm xà

  - A honey tongue, a heart of gall
  16. Không biết thì dựa cột mà nghe

  - If you cannot bite, never show your teeth

  - The less said the better

  17. Làm dâu trăm họ


  - Have to please everyone

  18. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên

  - Man proposes, God disposes

  19. Năm thì mười họa

  - Once in a blue moon

  20. Phép vua thua lệ làng

  - Custom rules the law

  21. Qua cầu rút ván

  - Burn one’s boats/ bridges

  22. Rượu vào lời ra

  - Drunkenness reveals what soberness conceals

  23. Suy bụng ta ra bụng người

  - A wool-seller knows a wool buyer

  24. Sự thật mất lòng

  - Nothing stings like truth

  25. Ta về ta tắm ao ta

  Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn

  - There’s no place like home  26. Tẩm ngẩm chết voi


  - Dumb dogs are dangerous

  - Still water runs deep

  - Be ware of silent dog and still water

  27. Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói

  - First think, then speak

  - Second thoughts are best

  - Think today, speak tomorrow

  28. Vạch áo cho người xem lưng

  - Tell tales out of school

  29. Xanh vỏ đỏ lòng

  - A fair face may hide a foul heart

  - Appearances are deceptive

  30. Yêu nhau yêu cả đường đi

  Ghét ai ghét cả tông chi họ hàng

  - Love me love my dog

  - He that loves the tree loves the branch

  Các bài viết liên quan:


  +5 EXP
  Last edited by sakuradn; 04-11-2012 at 10:18 AM. Reason: viết không dấu
  Unregistered hãy cùng minhvuong431996 xây dựng diễn đàn tienganh123.com nhé

Bookmarks

Quy Định Gửi Bài

 • Bạn không thể gửi topic mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài