new thread Gửi trả lời
Results 1 to 3 of 3
 1. #1
  Ngày Gia Nhập
  Jul 2012
  Bài Viết
  6
  Cảm Ơn
  1
  Được cảm ơn 8 lần trong 2 bài
  2
  Beginner
   
   
  Số lần cộng|trừ: 0 lần

  Default Cấu trúc đảo ngữ và cách sử dụng

   
  Trong một số trường hợp các phó từ không đứng ở vị trí bình thường của nó mà đảo lên đứng ở đầu câu nhằm nhấn mạnh vào hành động của chủ ngữ. Người ta gọi đó là câu đảo ngữ. Trong trường hợp đó ngữ pháp sẽ thay đổi, đằng sau phó từ đứng đầu câu là trợ động từ rồi mới đến chủ ngữ và động từ chính:


  1.At no time / never + auxiliary verb (Trợ động từ) + S + V : Không bao giờ
  The result of the match was never in doubt
  => At no time/never was the result of the match in doubt

  2.On no account + aux + S + V : Không vì bất cứ lí do nào
  U Should never be late for the exam
  => On no account should U be late for the Exam.

  3. In/Under no circumstances + aux + S V : Dù trong bất kì tình huống/hoàn cảnh nào cũng không = In no way
  I'll never betray my own country
  => In/Under no circumstances will I betray my own country

  4.Only by V-ing + aux + S + V :Chỉ bằng cách làm gì
  We must take a taxi or will be late
  => Only by taking a taxi will we get there on time.

  5. Only After +V-ing/ N/ clause + aux + S V : Chỉ sau khi làm gì
  You Will be able to get a job only after U have Graduated
  => Only after Your Graduation will U be able to get a Job

  6.Only When + S V, Vaux + S V : Chỉ khi làm gì
  I didn't know she had been well-known until her friends told me.
  => Only when her friends told me did I know she had been well-known.

  7.Only With + N + aux+ S V : Chỉ với cái gì
  He couldn't have bought the car if the bank hadn't lent him the money.
  => Only with the bank's loan could he buy the car.

  8.Not until + clause , aux + S V : Cho đến khi

  They couldn't go on working until the rain stopped
  =>Not until the rain stopped could they go on working

  9. Not until + N + aux+ S V : Mãi đến khi
  Man didn't fly into space until the early 1960s
  => Not until the early 1960s đi man fly into space.

  10.Seldom/Hardly/Scarcely/Barely + aux + S+ V : hiếm khi mà
  She seldom misses a lecture
  => Seldom does she miss a lecture
  11. Seldom/Hardly/Scarcely/Barely + had + S + past participle + when + S + did : Chỉ vừa mới ... thì
  The lecture started to write the right plan. He hardly returned home
  = > Hardly had the lecture returned home when he started to write the right plan.

  12.So + adv + aux + S + V + that S+ V : Đến nỗi mà
  Almost of everyone in the party starred at a beautiful girl.
  => So beautiful does a girl that almost of everyone in the party starred at.

  13. So + adj + be + S + that + clause
  This book is so interesting that I have read it twice
  => So interesting is this book that I have read it twice

  14. Adv of Place + V + S : Đảo ngữ nhấn mạnh địa điểm
  The books lay on the table
  => On the table lay the books
  Under the tree was lying one of the biggest men I had ever seen.
  Directly in front of them stood a great castle.
  On the grass sat an enormous frog.


  15.No sooner had + S + done - than S did : Vừa mới...thì đã...
  No sooner had we come home than it rained

  16. Hardly had + S + done+ when + S did : (Như câu 15)
  Hardly had we come home when it rained

  17. Such + be + N + that + clause
  Such is the moment that all greats traverse.

  18. Not only + aux + S +V + but + S ( also ) + V…
  Not only does he study well, but also he sings well.

  19. Only in this way + aux + S + V: Chỉ bằng cách này
  Only in this way could the problem be solved

  20. • By no means + aux + S + V: Hoàn toàn không
  By no means does he intend to criticize your idea.

  21. Negative ( phủ định ), nor + aux + S + V
  He had no money, nor did he know anybody from whom he could borrow.

  22. Câu điều kiện
  - Loại 1 : Should + S + V, S + will + v
  Ex : Should you meet Lan, tell her to phone me
  - Loại 2 : Were + S + to V , S + would V
  Ex : Were I to meet the author, I would ask her to sign on my book.
  - Loại 3 : Had + S + past participle, S + would have + past participle
  Ex : Had he understood the problem, he wouldn't have committed those mistakes.

  Samples

  1. Rarely ____ she made mistake since she was a manager.

  A. have

  B. has

  C. is

  D. are

  2. _____ the truth, she wouldn’t have given Mark the money.

  A. She had known

  B. She has know

  C. Had she known

  D. Has she known

  3. So beautiful _____ that the Queen is envious with her.

  A. Snow White is

  B. Snow White are

  C. is Snow White

  D. are Snow White

  4. Never _____ in such a strange situation.

  A. has I been

  B. have I been

  C. am I been

  D. I have been

  5. Seldom _____ dinner together.

  A. do Mark and Juliet have

  B. does Mark and Juliet have

  C. is Mark and Juliet have

  D. are Mark and Juliet have

  6. Hardly _____ his wife presents on her birthday.

  A. did James given

  B. does James gave

  C. had James given

  D. do James give

  7. Scarcely _____, the rain became much more heavier.

  A. have I come in

  B. had I come in

  C. I have come in

  D. I came in

  8. Only then ____ the letter from my son.

  A. do I receive

  B. did I receive

  C. have I received

  D. has I received

  9. No sooner ____ , when Mary came over.

  A. have John gone out

  B. had John gone out

  C. has John gone out

  D. John has gone out

  10. So frightened _____ the film that I couldn’t sleep yesterday.

  A. is

  B. are

  C. was

  D. have

  Các bài viết liên quan:


  +5 EXP
  Last edited by thanhloan1996; 07-20-2012 at 10:53 AM.
  Unregistered hãy cùng Ranglen xây dựng diễn đàn tienganh123.com nhé

 2. The Following 6 Users Say Thank You to Ranglen For This Useful Post:

  ellatran123_gun9983af (10-27-2013), hoaithanhlaem (07-19-2012), kurobakaito (01-26-2013), nguyenthuy_98 (07-19-2012), thanhloan1996 (07-20-2012), thuyquynh00 (03-14-2015)

 3. #2
  Ngày Gia Nhập
  Nov 2011
  Location
  Bắc Giang
  Bài Viết
  670
  Cảm Ơn
  1,344
  Được cảm ơn 906 lần trong 317 bài
  11
  MASTER
   
   
  Số lần cộng|trừ: 0 lần
  Tài sản
  Nhẫn Ngọc Bích  

  Default

   
  1. Rarely ____ she made mistake since she was a manager.

  A. have

  B. has

  C. is

  D. are

  2. _____ the truth, she wouldn’t have given Mark the money.

  A. She had known

  B. She has know

  C. Had she known

  D. Has she known

  3. So beautiful _____ that the Queen is envious with her.

  A. Snow White is

  B. Snow White are

  C. is Snow White

  D. are Snow White

  4. Never _____ in such a strange situation.

  A. has I been

  B. have I been

  C. am I been

  D. I have been

  5. Seldom _____ dinner together.

  A. do Mark and Juliet have

  B. does Mark and Juliet have

  C. is Mark and Juliet have

  D. are Mark and Juliet have

  6. Hardly _____ his wife presents on her birthday.

  A. did James given

  B. does James gave

  C. had James given

  D. do James give

  7. Scarcely _____, the rain became much more heavier.

  A. have I come in

  B. had I come in

  C. I have come in

  D. I came in

  8. Only then ____ the letter from my son.

  A. do I receive

  B. did I receive

  C. have I received

  D. has I received

  9. No sooner ____ , when Mary came over.

  A. have John gone out

  B. had John gone out

  C. has John gone out

  D. John has gone out

  10. So frightened _____ the film that I couldn’t sleep yesterday.

  A. is

  B. are

  C. was

  D. have

  +2 EXP

  Hãy tiếp tục bước đi trên con đường mình đã chọn…
  Đừng nản lòng sau mỗi lần ta thất bại…
  FIGHTING!!!


 4. #3
  Ngày Gia Nhập
  May 2012
  Bài Viết
  5
  Cảm Ơn
  0
  Thanked 1 Time in 1 Post
  1
  None
   
   
  Số lần cộng|trừ: 0 lần

  Default

   
  hay quá là hay.rất useful ah

  Unregistered hãy cùng vuthanhha98 xây dựng diễn đàn tienganh123.com nhé

Similar Threads

 1. Cấu trúc ngữ pháp đặc biệt
  By mrhieu17 in forum Lớp 10
  Replies: 12
  Bài Mới: 11-06-2012, 08:58 PM
 2. Vài cấu trúc ngữ pháp đặc biệt
  By hoangcowboy in forum Ngữ pháp
  Replies: 5
  Bài Mới: 01-30-2012, 07:44 AM
 3. Replies: 0
  Bài Mới: 10-29-2011, 09:10 PM
 4. cấu trúc ngữ pháp các thì trong tiếng anh
  By q.ngan444 in forum Trao đổi kinh nghiệm học tiếng Anh
  Replies: 2
  Bài Mới: 09-06-2011, 01:31 PM
 5. Replies: 0
  Bài Mới: 08-10-2011, 02:30 PM

Bookmarks

Quy Định Gửi Bài

 • Bạn không thể gửi topic mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài