new thread Gửi trả lời
Results 1 to 5 of 5
 1. #1
  Ngày Gia Nhập
  Jul 2012
  Bài Viết
  76
  Cảm Ơn
  22
  Được cảm ơn 98 lần trong 42 bài
  4
  Professional
   
   
  Số lần cộng|trừ: 0 lần

  Default Câu trực tiếp / gián tiếp...

   
  LỜI NÓI TRỰC VÀ GIÁN TIẾP
  (Dicrect and Indirect Speeches)
  1. Giới thiệu:
  Trong lời nói trực tiếp, chúng ta ghi lại chính xác những từ, ngữ của người nói dùng. Lời nói trực tiếp thường được thể hiện bởi: các dấu ngoặc kép " " - tức là lời nói đó được đặt trong dấu ngoặc.
  Ví dụ: 1- He said, “I learn English”.
  2- "I love you," she said.
  2. Những thay đổi trong lời nói Trực và Gián tiếp:
  2.1 Đổi thì của câu:

  Thì của các động từ trong lời nói gián tiếp thay đổi theo một nguyên tắc chung là lùi về quá khứ
  (các thì xuống cấp):  Thì trong Lời nói trực tiếp Thì trong Lời nói gián tiếp
  Hiện tại đơn ----> Quá khứ đơn
  Hiện tại tiếp diễn ----> Quá khứ tiếp diễn

  Hiện tại hoàn thành ----> Quá khứ hoàn thành
  Hiện tại hoàn thành TD ----> Quá khứ hoàn thành TD
  Quá khứ đơn ----> Quá khứ hoàn thành
  Quá khứ hoàn thành ----> Quá khứ hoàn thành (không đổi)
  Tương lai đơn ----> Tương lai trong quá khứ
  Tương lai TD ----> Tương lai TD trong quá khứ
  Is/am/are going to do ----> Was/were going to do
  Can/may/must do ----> Could/might/had to do

  Vd :

  He does ---> He did
  He is doing ---> He was doing
  He has done ---> He had done
  He has been doing ---> He had been doing
  He did ---> He had done
  He was doing ---> He had been doing
  He had done ---> He had done
  He will do ---> He would do
  He will be doing ---> He would be doing
  He will have done ---> He would have done
  He may do ---> He might do
  He may be doing ---> He might be doing
  He can do ---> He could do
  He can have done ---> He could have done

  He must do/have to do ---> He had to do

  2.2 Các thay đổi khác:
  a. Thay đổi Đại từ
  Các đại từ nhân xưng và đại sở hữu khi chuyển từ lời nóitr ực tiếp sang lời nói gián tiếp thay đổi như sau:  Đại từ nhân xưng:

  Chủ ngữ :

  (Trực tiếp --> gián tiếp)
  I --> he,she
  we --> they
  you --> they
  Tân ngữ
  me --> him , her
  us --> them
  you --> them
  Đại từ sở hữu:
  Phẩm định
  my --> his, her
  our --> their
  your --> their
  Định danh
  mine --> his, her
  ours --> theirs
  yours --> theirs  Ngoài quy tắc chung về các thay đổi ở đại từ được nêu trên đây, người học cần chú ý đến các thay đổi khác liên quan đến vị trí tương đối của người đóng vai trò thuật lại trong các ví dụ sau đây:

  Ví dụ: Jane, "Tom, you should listen to me."
  + Jane tự thuật lại lời của mình:
  I told Tom that he should listen to me.
  + Người khác thuật lại lời nói của Jane
  Jane told Tom that he should listen to her
  + Người khác thuật lại cho Tom nghe:
  Jane told you that he should listen to her.
  + Tom thuật lại lời nói của Jane
  Jane told me that I should listen to her.

  b. Các thay đổi ở trạng từ không gian và thời gian:

  Trực tiếp

  Gián tiếp

  This
  That
  These
  Here
  Now
  Today
  Ago

  Tomorrow
  The day after tomorrow
  Yesterday
  The day before yesterday
  Next week
  Last week

  Last year
  That
  That
  Those
  There
  Then
  That day

  Before
  The next day / the following day
  In two day’s time / two days after
  The day before / the previous day

  Two day before
  The following week
  The previous week / the week before

  The previous year / the year before

  Ví dụ:
  Trực tiếp: "I saw the school-boy here in this room today."
  Gián tiếp: She said that she had seen the school-boy there in that room that day.
  Trực tiếp: "I will read these letters now."
  Gián tiếp: She said that she would read those letters then.

  Ngoài quy tắc chung trên dây, người học cần chớ rằng tình huống thật và thời gian khi hành động được thuật lại đóng vai trò rất quan trọng trong khi chuyển từ lời nói trực tiếp sang lời nói gián tiếp.
  3. Câu hỏi trong lời nói gián tiếp:Câu hỏi trong lời nói gián tiếp được chia làm loại:
  3.1. Câu hỏi bắt đầu với các trợ động từ:Ta thêm: If/whether
  Ví dụ:
  Trực tiếp: "Does John understand music?" he asked.
  Gián tiếp: He asked if/whether John understood music.

  3.2. Câu hỏi bắt đầu who, whom, what, which, where, when, why, how:
  --> Các từ để hỏi trên sẽ được giữ nguyên trong câu gián tiếp:

  Ví dụ:
  Trực tiếp: "What is your name?" he asked.

  Gián tiếp: He asked me what my name was.

  3.3. Các dạng đặc biệt của câu hỏi trong lời nói gián tiếp
  a. Shall/ would dùng để diễn t ả đề nghi, lời mời:
  Ví dụ:
  Trực tiếp: "Shall I bring you some tea?" he asked.
  Gián tiếp: He offered to bring me some tea.
  Trực tiếp: "Shall we meet at the theatre?" he asked.
  Gián tiếp: He suggested meeting at the theatre.

  b. Will/would dùng để diễn tả sự yêu cầu:
  Ví dụ:
  Trực tiếp: Will you help me, please?
  Gián tiếp: He ashed me to help him.
  Trực tiếp: Will you lend me your dictionary?
  Gián tiếp: He asked me to lend him my dictionary.

  c. Câu mệnh lệnh và câu yêu cầu trong lời nói gián tiếp.
  Ví dụ:
  Trực tiếp: Go away!
  Gián tiếp: He told me/The boys to go away.
  Trực tiếp: Listen to me, please.
  Gián tiếp: He asked me to listen to him.

  d. Câu cảm thán trong lời nói gián tiếp.
  Ví dụ:
  Trực tiếp: What a lovely dress!
  Tuỳ theo xúc cảm và hình thức diễn đạt, chúng ta có thể dùng nhiều hình thức khác nhau như sau:
  Gián tiếp: She exclaimed that the dress was lovely.
  She exclaimed that the dress was a lovely once.
  She exclaimed with admiration at the sight of the dress.

  e. Các hình thức hỗn hợp trong lời nói gián tiếp.
  Lời nói trực tiếp có thể bao gồm nhiều hình thức hỗn hợp: câu khẳng định, câu hỏi, câu mệnh lệnh, câu cảm thán:
  Ví dụ:
  Trực tiếp: She said, "can you play the piano?” and I said”no”
  Gián tiếp: She asked me if could play the piano and I said that I could not.  Các bài viết liên quan:


  +5 EXP
  Last edited by Christine_96x; 08-04-2012 at 03:59 PM. Reason: christine_96x
  Unregistered hãy cùng Christine_96x xây dựng diễn đàn tienganh123.com nhé

 2. The Following 2 Users Say Thank You to Christine_96x For This Useful Post:

  thanhloan1996 (08-04-2012), truongan456 (11-16-2012)

 3. #2
  Ngày Gia Nhập
  Jun 2011
  Bài Viết
  778
  Cảm Ơn
  56
  Được cảm ơn 68 lần trong 26 bài
  2
  Advanced
   
   
  Số lần cộng|trừ: 0 lần

  Default

   
  Rất tốt, phát huy nhé

  Last edited by english's mylove; 08-04-2012 at 09:00 PM.
  Unregistered hãy cùng english's mylove xây dựng diễn đàn tienganh123.com nhé

 4. #3
  Ngày Gia Nhập
  Nov 2011
  Location
  Bắc Giang
  Bài Viết
  670
  Cảm Ơn
  1,344
  Được cảm ơn 906 lần trong 317 bài
  11
  MASTER
   
   
  Số lần cộng|trừ: 0 lần
  Tài sản
  Nhẫn Ngọc Bích  

  Default bài tập câu gián tiếp

   
  1. “Open the door,” he said to them.
  -He told them...
  2. “Where are you going?” he asked her.
  -He asked her where...
  3. “Which way did they go?” he asked.
  -He asked...
  4. “Bring it back if it doesn’t fit”, I said to her.
  -I told...
  5. “Don’t try to open it now,” she said to us.
  -She told...
  6. “Is it going to be a fine day today?” I asked her.
  -I asked her...
  7. “He’s not at home”, she said.
  -She said that...
  8. “Is the bus station far away?” the girl asked.
  -The girl wanted to know...
  9. “Don’t stay out late, Ann” Tom said.
  -Tom told Ann...
  10. “Please let me borrow your car,” he said to her.
  -He asked...

  +1 EXP

  Hãy tiếp tục bước đi trên con đường mình đã chọn…
  Đừng nản lòng sau mỗi lần ta thất bại…
  FIGHTING!!!


 5. #4
  Ngày Gia Nhập
  Nov 2011
  Location
  Bắc Giang
  Bài Viết
  670
  Cảm Ơn
  1,344
  Được cảm ơn 906 lần trong 317 bài
  11
  MASTER
   
   
  Số lần cộng|trừ: 0 lần
  Tài sản
  Nhẫn Ngọc Bích  

  Default bài tập câu gián tiếp

   

  11. “Jean, have you seen my gloves?” Thomas asked.
  -Thomas asked Jean.....
  12. Don’t leave the window open, Mary”, I said.
  -I told Mary....
  13. “I’ll have a cup of tea with you,” she said.
  She said that...
  14. “I’ll pay him if I can” she said.
  -She said that...
  15. “What are you going to do next summer?” she asked.
  - She asked us....
  16. “I’ll phone you next Tuesday,” he told Jack.
  -He told Jack that....
  17. “Can I sit beside you at present, Jean?” Tom asked.
  -Tom asked Jean....
  18. “I want a camera for my birthday,” he said.
  -He said that....
  19. “Don’t keep the door locked,” he said to us.
  -He told us....
  20. “How long are you going to stay?” I asked him.
  -I asked him how long....

  +1 EXP

  Hãy tiếp tục bước đi trên con đường mình đã chọn…
  Đừng nản lòng sau mỗi lần ta thất bại…
  FIGHTING!!!


 6. #5
  Ngày Gia Nhập
  Nov 2011
  Location
  Bắc Giang
  Bài Viết
  670
  Cảm Ơn
  1,344
  Được cảm ơn 906 lần trong 317 bài
  11
  MASTER
   
   
  Số lần cộng|trừ: 0 lần
  Tài sản
  Nhẫn Ngọc Bích  

  Default

   
  21. He asked her what she had been doing the day before.
  - “What ......
  22. The conductor asked them not to smoke in that bus.
  - “Please...
  23. She said that she had lost her key.
  -She said, “I...
  24. “Are you going by train?” she asked me.
  -She wanted to know....
  25. “Don’t use too much hot water,” she said to us.
  -She asked us....
  26. “Will you come to my party?” she said to me.
  -She asked me....
  27. “Don’t do it again,” she said to them.
  She told them.......
  28. “ Did Mr Brown send the potatoes a long time ago?” she asked.
  -She asked....
  29. “Don’t get your shoes dirty, boys,” she said.
  -She told.......
  30. “What do you want for lunch today, Peter?” Gwen asked.
  -Gwen asked....

  +1 EXP

  Hãy tiếp tục bước đi trên con đường mình đã chọn…
  Đừng nản lòng sau mỗi lần ta thất bại…
  FIGHTING!!!


Bookmarks

Quy Định Gửi Bài

 • Bạn không thể gửi topic mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài