new thread Gửi trả lời
Page 1 of 3 1 2 3 LastLast
Results 1 to 10 of 23
 1. #1
  Ngày Gia Nhập
  Jun 2012
  Location
  vĩnh tường ,vĩnh phúc
  Bài Viết
  134
  Cảm Ơn
  929
  Được cảm ơn 43 lần trong 35 bài
  6
  Normal
   
   
  Số lần cộng|trừ: 0 lần

  Default danh động từ và động từ nguyên thể

   

  IFNINITIVE AND GERUND

  I. gerund:

  Danh động từ là các động từ ở hình thái thêm "ing"
  Danh động từ có chức năng như 1 danh từ trong câu.

  II: Các chức năng và vị trí của danh động từ trong câu

  * Làm chủ ngữ trong câu:
  Ex: Swimming is good for your health
  Being friendly will help you have a lot of friends

  * Làm tân ngữ cho động từ:
  S +V(s) + Ving + O :
  Ex: Ba like swimming.
  I often practice speaking English.

  * Làm tân ngữ bổ nghĩ cho giới từ:
  S + be + Adj + Prep + Ving

  Ex: My mother proud of my English speaking.

  *Bổ nghĩ cho chủ ngữ:
  Ex: Seeing is believing.

  *Dùng trong các câu ngăn cấm ngắn hoặc là một danh từ ghép:
  Ex: No smoking.
  Stop talking.
  Ex: washing machine, swimming poor, living room, sitting room, ....

  *Dùng sau tính từ sở hữu:
  Ex: I'm sorry about my coming late.

  *Dùng sau 1 số danh từ và cách diễn đạt nhất định:

  + 1 số động từ
  Verb Meaning
  Admit thừa nhận
  consider nghĩ tới
  delay trì hoãn
  postpone trì hoãn
  deny phủ nhận
  like thích
  dislike không thích
  avoid tránh
  love yêu
  hate ghét
  finish kết thúc
  end kết thúc
  start bắt đầu
  begin bắt đầu
  mind lưu ý
  practice luyện tập
  risk liều
  suggest đề nghị
  +1 số cụm từ:

  - can't + help + Ving: không thể không
  - can't + bear + Ving: không thể chịu đựng
  - can't + stand + Ving: không thể chịu đựng
  - be + worth + Ving: đáng ...
  - be + busy + Ving: bận....


  III: Infinitive:
  A. V-infinitive with "to":

  1. Động từ nguyên thể có to đc cấu tạo bằng cách thêm "to" vào trước động từ.

  2. Chức năng, vị trí:

  * Làm chủ ngữ, tân ngữ, bổ ngữ:
  Ex: To learn English well is very important.

  * Làm tính từ bổ nghĩa cho danh từ:
  Ex: She was the first person to leave the room.

  *Làm trạng từ bổ nghĩ cho các TH:

  a. Mục đích của hoạt động:
  Ex: I learn English to find a good job.

  b. Diễn tả hậu quả, kết quả:

  c. Hậu quả:
  S + be + Adj + enough + for sbd + to V

  *Dùng sau một số động từ nhất định:
  +V + toV
  Verb meaning
  arrange sắp xếp, chuẩn bị
  demand đòi hỏi, yêu cầu
  hope hi vọng
  learn học
  intend dự định
  decide quyết định
  expect đòi hỏi
  manage xoay sở
  fail thất bại
  need cần
  offer yêu cầu
  promise hứa
  refise từ chối
  thteaten đe dọa
  wish ước
  + S + V + sbd + to V:
  Verb Meaning
  ask hỏi
  allow cho phép
  advise khuyên
  beg van xin
  ennourage khuyến khích
  expect mong đợi
  forbid ngăn cản
  force bắt buộc
  held giúp
  invite mời
  order ra lệnh
  permit cho phép
  persuade thuyết phục
  remind nhắc nhở
  teach dạy
  tell bảo
  want muốn
  warn cảnh báo
  prefect thích hơn
  * Lưu ý: một số động từ được dùng sau nó vừa có thể là V-ing, vừa có thể là to V nhưng nghĩa của chúng hoàn toàn khác nhau.
  + remember: remember + Ving: nhớ việc đã làm
  remember + to V : nhớ việc chưa (hoặc phải) làm

  +forget: forget + Ving: quên việc đã làm
  forget + to V: quên việc chưa( hoặc phải) làm

  +stop: stop + Ving: ngừng việc đang làm và ko làm j nữa
  stop + to V: ngừng việc đang làm để làm 1 việc khác.

  +try: try + to V : cố gắng làm j
  try + Ving: thử làm j

  +mean: mean + Ving: mang nghĩa là
  mean + to V: định làm j

  +regret: regret + Ving: hối tiếc vì việc đã xảy ra
  regret + to V: hối tiếc về việc sẽ làm

  Các bài viết liên quan:


  +4 EXP
  Last edited by kurobakaito; 01-01-2013 at 12:01 AM.
  Unregistered hãy cùng kurobakaito xây dựng diễn đàn tienganh123.com nhé

 2. The Following 2 Users Say Thank You to kurobakaito For This Useful Post:

  jungsungran (01-01-2013), sakuradn (01-03-2013)

 3. #2
  Ngày Gia Nhập
  Jun 2012
  Location
  vĩnh tường ,vĩnh phúc
  Bài Viết
  134
  Cảm Ơn
  929
  Được cảm ơn 43 lần trong 35 bài
  6
  Normal
   
   
  Số lần cộng|trừ: 0 lần

  Default

   

  BÀI TẬP VỀ DANH ĐỘNG TỪ VÀ ĐỘNG TỪ NGUYÊN THỂ

  I. Chọn đáp án đúng nhất cho mỗi câu tương ứng dưới đây:

  1.He is expecting....................a trip to Ha Long Bay.
  A.make
  B.to make.
  C.making
  D.made

  2.Student stopped ................noise when the teacher came in.
  A.make
  B.to make.
  C.making
  D.made

  3.She couldn't bear ....tear when she saw the film "Jomeo and Juliet"
  A. shed
  B.to shed
  C.shedding
  D.sheds

  4.Ann likes .... but she hates....up
  A. cook/washing
  B.to cook/ wash
  C.cooking/washed
  D.cooking/washing

  5.I enjoy.......to classical music
  A. listening
  B.to listen
  C.listens
  D.listen

  6.I really regret ....your feeling when I ask you a silly question
  A.hurt
  B. to hurt
  C. hurting
  D. hurts

  7. He'll try ....... the samemistake again
  A. not make
  B.to not make
  C. not making
  D. not to make

  8. Would you mind.............me a newspaper.
  A.buy
  B.to buy
  C.buying
  D.bought

  9. Would you like .............the next dance with me ?
  A.to have
  B.having
  C.has
  D. had

  10. I hate him...........friends with those guys
  A. make
  B. to make
  C.making
  D.made

  +2 EXP
  Last edited by kurobakaito; 01-01-2013 at 08:57 PM.
  Unregistered hãy cùng kurobakaito xây dựng diễn đàn tienganh123.com nhé

 4. #3
  Ngày Gia Nhập
  Jun 2012
  Location
  vĩnh tường ,vĩnh phúc
  Bài Viết
  134
  Cảm Ơn
  929
  Được cảm ơn 43 lần trong 35 bài
  6
  Normal
   
   
  Số lần cộng|trừ: 0 lần

  Default

   
  gdjggggggggggggggggg

  Unregistered hãy cùng kurobakaito xây dựng diễn đàn tienganh123.com nhé

 5. #4
  Ngày Gia Nhập
  Nov 2011
  Location
  Bắc Giang
  Bài Viết
  670
  Cảm Ơn
  1,344
  Được cảm ơn 906 lần trong 317 bài
  11
  MASTER
   
   
  Số lần cộng|trừ: 0 lần
  Tài sản
  Nhẫn Ngọc Bích  

  Default

   
  Quote Originally Posted by kurobakaito View Post

  BÀI TẬP VỀ DANH ĐỘNG TỪ VÀ ĐỘNG TỪ NGUYÊN THỂ

  I. Chọn đáp án đúng nhất cho mỗi câu tương ứng dưới đây:

  1.He is expecting....................a trip to Ha Long Bay.
  A.make
  B.to make.
  C.making
  D.made

  2.Student stopped ................noise when the teacher came in.
  A.make
  B.to make.
  C.making
  D.made

  3.She couldn't bear ....tear when she saw the film "Jomeo and Juliet"
  A. shed
  B.to shed
  C.shedding
  D.sheds

  4.Ann likes .... but she hates....up
  A. cook/washing
  B.to cook/ wash
  C.cooking/washed
  D.cooking/washing

  5.I enjoy.......to classical music
  A. listening
  B.to listen
  C.listens
  D.listen

  6.I really regret ....your feeling when I ask you a silly question
  A.hurt
  B. to hurt
  C. hurting
  D. hurts

  7. He'll try ....... the samemistake again
  A. not make
  B.to not make
  C. not making
  D. not to make

  8. Would you mind.............me a newspaper.
  A.buy
  B.to buy
  C.buying
  D.bought

  9. Would you like .............the next dance with me ?
  A.to have
  B.having
  C.has
  D. had

  10. I hate him...........friends with those guys
  A. make
  B. to make
  C.making
  D.made
  1B
  2C
  3C couln't help/bear/stand/risk +V_ing: ko thể chịu được ....(tùy trường hợp dịch cho hay)
  4D
  5A
  6C
  7D
  8C Would you mind +V-ing
  9A. Would you like to V
  10C


  Hãy tiếp tục bước đi trên con đường mình đã chọn…
  Đừng nản lòng sau mỗi lần ta thất bại…
  FIGHTING!!!


 6. #5
  Ngày Gia Nhập
  Nov 2011
  Location
  Bắc Giang
  Bài Viết
  670
  Cảm Ơn
  1,344
  Được cảm ơn 906 lần trong 317 bài
  11
  MASTER
   
   
  Số lần cộng|trừ: 0 lần
  Tài sản
  Nhẫn Ngọc Bích  

  Default


  Hãy tiếp tục bước đi trên con đường mình đã chọn…
  Đừng nản lòng sau mỗi lần ta thất bại…
  FIGHTING!!!


 7. The Following User Says Thank You to thanhloan1996 For This Useful Post:

  quynhanh_NEU_1998 (01-13-2013)

 8. #6
  Ngày Gia Nhập
  Jun 2012
  Location
  vĩnh tường ,vĩnh phúc
  Bài Viết
  134
  Cảm Ơn
  929
  Được cảm ơn 43 lần trong 35 bài
  6
  Normal
   
   
  Số lần cộng|trừ: 0 lần

  Default

   
  11. Did you remember ...................Ann? -Oh, no!I completely forgot it.
  A.phone
  B.to phone
  C.phoning
  D.phoned

  12. Does the city government intend............anything about pollution.
  A.do
  B.to do
  C. doing
  D. did

  13.Those shirts need .................but you needn't ............them now.
  A.iron/ iron
  B. to iron/ to iron
  C.ironing/iron
  D. ironed/ to iron

  14. They finished ..............and then they wanted .....out for pleasure
  A.learn/ to go
  B. to learn/ go
  C.learnt/ goes
  D.learning/ to go

  15. When you see tom, remember ..............him my regards
  A.give
  B. to give
  C. giving
  D. given

  16. I hope ..............that tiring work again
  A. not do
  B. not to do
  C. not doing
  D. to not do

  17. They postpone ...........an Element School for the lack of finance
  A. built
  B. to build
  C. building
  D. builds

  18. It is no use ..............him. He never allows anybody ....advice.
  A. advise/ give
  B. to advise/ to give
  C. advising/ giving
  D. advising/ to give

  19. Are his ideas worth...............to ?
  A. listen
  B. to listen
  C. listening
  D. listened

  20. He always advoids ................me in the streets
  A. meet
  B. to meet
  C.met
  D. meeting

  +2 EXP
  Unregistered hãy cùng kurobakaito xây dựng diễn đàn tienganh123.com nhé

 9. #7
  Ngày Gia Nhập
  Jun 2012
  Location
  vĩnh tường ,vĩnh phúc
  Bài Viết
  134
  Cảm Ơn
  929
  Được cảm ơn 43 lần trong 35 bài
  6
  Normal
   
   
  Số lần cộng|trừ: 0 lần

  Default

   
  21. My parent decided.................. a taxi because it was late.
  A.take
  B. to take
  C. taking
  D. took

  22. Do you agree .................me some money?
  A. lend
  B. to lend
  C. lending
  D. lent

  23. Tom refuses ...........his address
  A. give
  B. giving
  C. to give
  D. gave

  24. The passengers asked her now ................to the police station ?
  A. to get
  B. getting
  C. got
  D. get

  25. My friends arrangerd ............. to the airport in time .
  A. meet
  B. to meet
  C. meeting
  D. met

  26. Do you plan............out or.............. at home at this weekend ?
  A. go/ stay
  B. to go/ stay
  C. going/ stay
  D. to go/ staying

  27. I dislike .........in line -So do I. That's why I prefect......... at night when there are fewer people
  A. wait/ shop
  B. to wait/ shopping
  C. waiting/ shopping
  D. waiting/ to shop

  28. He continued.................after his illness
  A. worked
  B. to work
  C. to working
  D. working

  29. My watch is hands keeps .......................
  A. stopping
  B. to stop
  C. stopped
  D. stop

  30. Have you ever watched people .......................fish ?
  A. try/ catch
  B. to try/ catching
  C. trying/ to catch
  D. tried/ caught

  +2 EXP
  Unregistered hãy cùng kurobakaito xây dựng diễn đàn tienganh123.com nhé

 10. #8
  Ngày Gia Nhập
  Jun 2012
  Location
  vĩnh tường ,vĩnh phúc
  Bài Viết
  134
  Cảm Ơn
  929
  Được cảm ơn 43 lần trong 35 bài
  6
  Normal
   
   
  Số lần cộng|trừ: 0 lần

  Default

   
  31. My grandad is used to....................up early in the morning
  A. getting
  B. to get
  C. get
  D. got

  32. Don't forget......................her message when you see her
  A. give
  B. to give
  C. giving
  D. gave

  33. I can't help .............his opinions
  A. consider
  B. to consider
  C. considering
  D. considered

  34. You should try ....................any shirts you want to buy
  A. wear
  B. to wear
  C. wearing
  D. wears

  35. He use to fail asleep without..........................his shoes off
  A. take
  B. to take
  C. talking
  D. taken

  36. I stopped ..............about her illness and went ton .............you about all her orther problems
  A. to talk/ telling
  B. to talk/ to tell
  C. talking/ telling
  D. talk/ tell

  37. I'd love ..............coat like that
  A. have
  B. to have
  C. having
  D. has

  38. I intend ..............her what I think
  A.tell
  B. to tell
  C. telling
  D. told

  39. Every hour I stop............. ............... a little rest
  A. working/ to have
  B. to work/ to have
  C. working/ having
  D. talk/ tell

  40. You should give up ..................right now if you want...............longer
  A. smoke/lived
  B. to smoke/ living
  C. smoking/ to live
  D. smoked/ live

  +2 EXP
  Unregistered hãy cùng kurobakaito xây dựng diễn đàn tienganh123.com nhé

 11. #9
  Ngày Gia Nhập
  Jun 2012
  Location
  vĩnh tường ,vĩnh phúc
  Bài Viết
  134
  Cảm Ơn
  929
  Được cảm ơn 43 lần trong 35 bài
  6
  Normal
   
   
  Số lần cộng|trừ: 0 lần

  Default

   
  Đây là đáp án cho 4 câu trên. Có thể là sẽ sai vì em còn rất kém, em mong là mọi người giúp đỡ em.

  1b
  2.c
  3.c
  4. d
  5. a
  6. c
  7. d
  8. c
  9.a
  10.c
  11. c
  12. b
  13. b
  14. d
  15. b
  16. b
  17. c
  18. b
  19.b
  20.d
  21.b
  22.c
  23.c
  24. a
  25. b
  26. b
  27. c
  28. d
  29.a
  30. c
  31. a
  32. b
  33. c
  34. c
  35. c
  36. b
  37. c
  38.b
  39. b
  40.c


  +1 EXP
  Unregistered hãy cùng kurobakaito xây dựng diễn đàn tienganh123.com nhé

 12. #10
  Ngày Gia Nhập
  Jun 2012
  Location
  vĩnh tường ,vĩnh phúc
  Bài Viết
  134
  Cảm Ơn
  929
  Được cảm ơn 43 lần trong 35 bài
  6
  Normal
   
   
  Số lần cộng|trừ: 0 lần

  Default

   
  II. Use the correct form of the verbs in the parentheses:

  1. I hope ................(have) a job
  2. Try to avoid.........(make) him angry.
  3. He is thinking of......... (leave) his job
  4. Please let me......... (know) your decision.
  5. It's no use ....( wait)
  6. I hate ...(see) a child cry.
  7. Gravity keeps the Moon ................... (travel) around the Earth instead of .........( shoot) off into the space.
  8. It's difficult ............(get) used to getting up early .
  9. Stop .....(argue) and start .......( work)
  10. I'd like .......( to have) a look at you new car.

  +1 EXP
  Unregistered hãy cùng kurobakaito xây dựng diễn đàn tienganh123.com nhé

Bookmarks

Quy Định Gửi Bài

 • Bạn không thể gửi topic mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài